PRIVACIDAD

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos: ASLAR SC está domiciliada en RÚA CONDE Nº 9 ? 11 ENTRL. 27003 - LUGO con CIF: J ? 27. 453.331. Inscrita no Rexistro Mercantil de (cidade na que se atope devandito rexistro), Vol. (número correspondente), Folio(número correspondente), Folla (número correspondente), Inscrición (número correspondente).
Na web (www.aslar.es) hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre (contido da web ou explicación da súa actividade).
O seu principal obxectivo é facilitar aos clientes e ao público en xeral, a información relativa á empresa, aos produtos e servizos que se ofrecen

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) infórmase o usuario que todos os datos que nos proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de ASLAR SC.
Sempre se vai a respectar a confidencialidade dos seus datos persoais que só serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, atender ás solicitudes que nos expoña, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria por vía ordinaria ou electrónica.
Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación deberá dirixirse á sede da empresa ASLAR SC. RÚA CONDE 9 ? 11. ENTRL. 27003 - LUGO, escribirnos ao seguinte correo: aslar.lugo gmail.com ou chámanos ao 982.819.206.

CONDICIONS DE USO
As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros.
Ser usuario da web de (www. aslar.es) implica que recoñece ler e aceptar as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que for non está de acordo con estas condicións non continúe usando esta web.
Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.

RESPONSABILIDADES
ASLAR SC. non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou cualesquier outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, ASLAR SC. comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.
Tampouco a empresa responsabilizarase dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conéctese a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.
Así mesmo, ASLAR SC. resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por iso.
Comunicámoslle que calquera prezo que poida ver na nosa web será soamente orientativo. Se o usuario desexa saber con exactitude o prezo ou se o produto no momento actual conta con algunha oferta da cal se pode beneficiar ha de acudir a algunha das tendas físicas coas que conta ASLAR SC.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
ASLAR SC. é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.
Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de ASLAR SC.
Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida a ASLAR SC. de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.
Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de ASLAR SC.. son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Soamente aparecen na web de ASLAR SC. a efectos de promoción e de recompilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

LEY APLICABLE E JURISDICCIÓN
As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que puidese xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel desenvólvese serán competentes Xulgados de (lugar no que lle sexa máis fácil á empresa chegar, normalmente é a cidade na que se atopa situada), renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

POLÍTICA DE COOKIES
ASLAR SC. pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.
As cookies utilizadas asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.
Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza a navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.
Para utilizar o sitio web non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas ao sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
En todo caso as cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso utilizarase cookies para recoller información de carácter persoal.