OBJETIVO

ASLAR e unha empresa de axuda a domicilio creada por Mª Carmen Ferreiro Díaz y Raquel Otero Varela, ambas con ampla experiencia no sector, que nace co obxetivo de satisfacelas necesidades das personas tanto nos seus propios fogares como no hospital.

EMPRESA AUTORIZADA

ASLAR e una empresa autorizada pola Xunta de Galicia para prestar servixos de axuda a fogar a persoas beneficiarias da Ley de Dependencia. O seu número de inscripción en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS) es E-5994/P.001.

OTROS SERVICIOS

Ademáis tamén ofrece servizos de limpeza de edificios y locales, contando coa licenza correspondiente.